2023 2024 2025

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Uwięzionymi i Zaginionymi Pracownikami ONZ

Święto nietypowe


W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Solidarności z Uwięzionymi i Zaginionymi Pracownikami ONZ wypada:
25 marca 2024
Poniedziałek
Najbliższe wydarzenie wypada 25 marca 2025, czyli za 252 dni.
Święto ONZ upamiętnia zaginięcie w 1985 roku w Bejrucie byłego dziennikarza i współpracownika ONZ Aleca Coletta.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

25 marca 2024
25 marca 2024
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Święto upamiętniające zwiastowanie Maryi przez Archanioła Gabriela poczęcie Syna Bożego.
25 marca 2024
Międzynarodowy Dzień Pamięci Zniesienia Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, obchodzone tego dnia od 2008.