2021 2022 2023

Środa popielcowa

Święto kościelne
Święto ruchome


W 2022 roku Środa popielcowa wypada:
2 marca 2022
Środa
Najbliższe wydarzenie wypada 22 lutego 2023, czyli za -454 dni.
Środa popielcowa jest ważnym dniem w tradycji kościoła katolickiego z wielu względów. Popielec należy do świąt ruchomych, co roku rozpoczyna on dla katolików trwający czterdzieści dni okres Wielkiego Postu, poprzedzający Wielkanoc. Obrzędy związane ze Środą Popielcową polegają głównie na posypaniu głowy popiołem, czemu towarzyszą słowa kapłana "prochem jesteś i w proch się obrócisz" ma to przypominać wierzącym o kruchości ludzkiego życia i o tym, że każdy dzień przybliża nas do wieczności. Środa Popielcowa to dzień, w którym obowiązuje nas post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od spożywania potrwa mięsnych, oraz ilościowy, który pozwala na spożycie dwóch posiłków lekkich i jednego do syta. Począwszy od Popielca, przez cały czas trwania Wielkiego Postu należy też powstrzymać się od udziału w zabawach. Czterdziestodniowy okres poprzedzający radosne święta Wielkiej Nocy jest dla katolików okazją do wyciszenia, pokuty i oczekiwania na zbawienie poprzez śmierć i zmartwychwstanie Mesjasza.

Występowanie w kalendarzach