2019 2020 2021

Światowy Dzień Choroby Alzheimera

Święto nietypowe


W 2020 roku Światowy Dzień Choroby Alzheimera wypada:
21 września 2020
Poniedziałek
Najbliższe wydarzenie wypada 21 września 2021, czyli za -8 dni.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

21 września 2020
Dzień Służby Celnej
Święto polskie wprowadzone na mocy ustawy z 1999, podtrzymany nową ustawą z 2009 roku.
21 września 2020
Międzynarodowy Dzień Pokoju
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 7 września 2001 roku.