2023 2024 2025

Światowy Dzień Choroby Alzheimera

Święto nietypowe


W 2024 roku Światowy Dzień Choroby Alzheimera wypada:
21 września 2024
Sobota
Najbliższe wydarzenie będzie za 62 dni.
Kolejne wypada 21 września 2025, czyli za 427 dni.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

21 września 2024
Międzynarodowy Dzień Pokoju
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 7 września 2001 roku.
21 września 2024
Dzień Służby Celnej
Święto polskie wprowadzone na mocy ustawy z 1999, podtrzymany nową ustawą z 2009 roku.