2025 2026 2027

Światowy Dzień Krwiodawcy

Święto nietypowe


W 2026 roku Światowy Dzień Krwiodawcy wypada:
14 czerwca 2026
Niedziela
Najbliższe wydarzenie będzie za 693 dni.
Kolejne wypada 14 czerwca 2027, czyli za 1058 dni.
Święto ustanowione 14 czerwca 2004 przez Światową Organizację Zdrowia, Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

14 czerwca 2026
bł. Michała Kozala
Wspomnienie błogosławionego Michała Kozala, biskupa i męczennika.
14 czerwca 2026
Światowy Dzień Oceanów
Święto ustanowione na Szczycie Ziemi w 1992 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowione w 2008. Pierwsze obchody w ONZ odbyły się w 2009.
14 czerwca 2026
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych
Święto polskie wprowadzone uchwałą Sejmu z 2006
14 czerwca 2026
Dzień Dziennikarza Obywatelskiego
Święto polskie od 2010 z inicjatywy Jolanty Paczkowskiej, Dziennikarki Obywatelskiej 2009 Roku