2022 2023 2024

Światowy Dzień Telewizji

Święto nietypowe


W 2023 roku Światowy Dzień Telewizji wypada:
21 listopada 2023
Wtorek
Najbliższe wydarzenie wypada 21 listopada 2024, czyli za 175 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 17 grudnia 1996 i upamiętniające obrady pierwszego Światowego Forum Telewizji, które odbyło się w Nowym Jorku, w siedzibie ONZ, w 1996 roku.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

21 listopada 2023
Święto Służby Czołgowo-Samochodowej
Święto wojskowe, obchodzone na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z 2010.
21 listopada 2023
Dzień Pracownika Socjalnego
Święto polskie wprowadzone na mocy ustawy z 1990.