2023 2024 2025

Światowy Dzień Telewizji

Święto nietypowe


W 2024 roku Światowy Dzień Telewizji wypada:
21 listopada 2024
Czwartek
Najbliższe wydarzenie będzie za 128 dni.
Kolejne wypada 21 listopada 2025, czyli za 493 dni.
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 17 grudnia 1996 i upamiętniające obrady pierwszego Światowego Forum Telewizji, które odbyło się w Nowym Jorku, w siedzibie ONZ, w 1996 roku.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

21 listopada 2024
21 listopada 2024
Święto Służby Czołgowo-Samochodowej
Święto wojskowe, obchodzone na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z 2010.
21 listopada 2024
Dzień Pracownika Socjalnego
Święto polskie wprowadzone na mocy ustawy z 1990.