2024 2025 2026

Światowy Dzień Zespołu Downa

Święto nietypowe


W 2025 roku Światowy Dzień Zespołu Downa wypada:
21 marca 2025
Piątek
Najbliższe wydarzenie będzie za 275 dni.
Kolejne wypada 21 marca 2026, czyli za 640 dni.
Święto obchodzone corocznie z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, ustanowione w 2005 roku, obchodzone od 2006 roku. Od 2012 obchodzone pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

21 marca 2025
Międzynarodowy Dzień Nouruz
Tradycyjne irańskie święto nowego roku, obchodzone w dniu równonocy wiosennej. Dzień ten został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 10 maja 2010 jako święto międzynarodowe obchodzone w dniu 21 marca.
21 marca 2025
Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1966 roku.
21 marca 2025
Międzynarodowy Dzień Lasów
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 28 listopada 2012 roku
21 marca 2025
Początek kalendarzowej Wiosny
Umowna data początku wiosny.
21 marca 2025
Światowy Dzień Poezji
Święto ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku.
21 marca 2025
Dzień Wagarowicza
Uczniowie mogą wtedy niemal legalnie urwać się z lekcji, a nauczyciele przymykają na to oko. Wszystko - rzecz jasna - z troski o pielęgnowanie wielopokoleniowej tradycji!