2025 2026 2027

Święto Służby Czołgowo-Samochodowej

Święto nietypowe


W 2026 roku Święto Służby Czołgowo-Samochodowej wypada:
21 listopada 2026
Sobota
Najbliższe wydarzenie będzie za 855 dni.
Kolejne wypada 21 listopada 2027, czyli za 1220 dni.
Święto wojskowe, obchodzone na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z 2010.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

21 listopada 2026
Światowy Dzień Telewizji
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 17 grudnia 1996 i upamiętniające obrady pierwszego Światowego Forum Telewizji, które odbyło się w Nowym Jorku, w siedzibie ONZ, w 1996 roku.
21 listopada 2026
Dzień Pracownika Socjalnego
Święto polskie wprowadzone na mocy ustawy z 1990.