2023 2024 2025

Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika

Święto kościelne
Święto patronalne


W 2024 roku Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika wypada:
16 maja 2024
Czwartek
Najbliższe wydarzenie wypada 16 maja 2025, czyli za 331 dni.
Święto obchodzone w rocznicę męczeńskiej śmierci świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

16 maja 2024
Święto Straży Granicznej
Święto polskie wprowadzone do ustawy o Straży Granicznej nowelizacją z dnia 21 lipca 1995 r. Święto obchodzone jest od dnia podjęcia służby przez formację, tj. 16 maja 1991 roku.