2024 2025 2026

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Dzień wolny od pracy
Święto kościelne
Święto nakazane


W 2025 roku Uroczystość Narodzenia Pańskiego wypada:
25 grudnia 2025
Czwartek
Najbliższe wydarzenie będzie za 555 dni.
Kolejne wypada 25 grudnia 2026, czyli za 920 dni.
Uroczystość Bożego Narodzenia świętowana jest od początków chrześcijaństwa. Jej obecna forma kształtowana jest przez lata tradycji, różnych w zależności od kraju i regionu. Bezpośrednio poprzedza ją Wigilia Bożego Narodzenia, od której większość chrześcijan rozpoczyna obchody święta, gromadząc się przy wspólnym stole. Uroczystość Bożego Narodzenia przypomina o wcieleniu Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, by zbawić ludzkość od wiecznej kary. Chrześcijanie świętują, że Bóg przyjął ludzką postać, ze wszystkimi jej ograniczeniami i wadami. Na Uroczystość Bożego Narodzenia należy patrzeć jako na bezpośredni początek zbawczego dzieła. Uroczystość ta jest świętowana w zdecydowanej większości wyznań chrześcijańskich. Wierzący odwiedzają w tym czasie kościoły na uroczystej mszy. Śpiewane jest uroczyste Te Deum. Nierzadko organizowane są także jasełka bądź też koncerty kolęd. W niektórych miejscach w Polsce praktykowane jest kolędowanie, w którym kolędnicy chodzą po domach, śpiewając kolędy i pastorałki.

Występowanie w kalendarzach

Obrazek pochodzi ze strony: imienniczek.pl