2021 2022 2023

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Święto kościelne


W 2022 roku Uroczystość Zwiastowania Pańskiego wypada:
25 marca 2022
Piątek
Najbliższe wydarzenie wypada 25 marca 2023, czyli za -432 dni.
Święto upamiętniające zwiastowanie Maryi przez Archanioła Gabriela poczęcie Syna Bożego.

Występowanie w kalendarzach

Wydarzenia tego samego dnia

25 marca 2022
25 marca 2022
Międzynarodowy Dzień Pamięci Zniesienia Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami
Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, obchodzone tego dnia od 2008.
25 marca 2022
Międzynarodowy Dzień Solidarności z Uwięzionymi i Zaginionymi Pracownikami ONZ
Święto ONZ upamiętnia zaginięcie w 1985 roku w Bejrucie byłego dziennikarza i współpracownika ONZ Aleca Coletta.